B-provsträning tisdagskvällar

Träningskvällar inför nybörjarklass B-prov för retriever tisdagar 18.00-19.30

3 september

4 platser 3 platser bokade, 1 plats kvar

450 kronor per ekipage

17 september

4 platser 3 platser bokade, 1 plats kvar

450 kronor per ekipage

Din hund behöver vara minst 8 månader och kunna apportera vilt. Vi kommer att vara i terräng och göra övningar på land och i vatten. Det blir ungefär samma övningar båda kvällarna. Man kan anmäla sig till en gång eller båda gångerna.  (450 kronor är för en gång. Att det kostar mer på B-provsträningarna än på working test-träningarna beror på att vi använder inköpt vilt som sedan är förbrukat.)