Lydnadsträning i Lyby Hundhall

Vi är max 5 och minst 3 ekipage per gång. Datumen står i filen nedan. Anmälan och betalning till Lyby Hundhall! lybyhundhall@gmail.com

 

Det här är för dig som vill träna på moment inom tävlingslydnad. Varje tillfälle är fristående, så du kan komma en gång, flera gånger eller varje gång. Vi börjar varje träff med att gemensamt bestämma vilka moment vi ska fokusera på. Tina Andersson ger tips om det första momentet, sedan sprider alla ut sig i hallen och tränar på det momentet. Tina Andersson går runt och hjälper var och en. Sedan är det dags för tips om moment nummer två, alla sprider ut sig igen och så vidare. Det kan vara lagom att träna på 3-4 moment eller färdigheter per gång. Om alla vill kan man lägga en liten del av tiden på att var och en får göra en enskild ingång på planen och utföra några moment eller delmoment tävlingsmässigt.


LYBY3.pdf (323345)