Tävlingslydnad klass 2-3

Varannan torsdagskväll i april och maj för 3 ekipage.
Kursen är fullbokad.
 
Beskrivning
Varje träning börjar med att en i taget går in på planen (utan att ha varit inne och tränat där) och gör en tävlingsmässig prestation. Det kan vara några delmoment i rad med transporter mellan, tre hela moment, bara transporter fram till olika uppställningspunkter eller vad man känner att man kan göra på ett bra sätt. Det är meningen att man ska lyckas. Därefter går jag varje gång igenom och ger tips kring några moment. Deltagarna sprider ut sig och tränar på dem medan jag går runt och hjälper till. Om det är moment som kräver stor plats, som klass 3:s ruta, kan vi göra dem en och en på stora planen medan två av deltagarna är på den lilla planen och tränar små detaljer.
 
Datum
11 april klockan 18.00-20.00, där första halvtimmen är teori.
25 april klockan 18.30-20.00
9 maj klockan 18.30-20.00
23 maj klockan 18.30-20.00
 
Pris
1300 kronor inklusive moms per ekipage.
 
Anmälan:
Ring eller mejla Tina Andersson, 0708-98 78 08  tinaandersson3@gmail.com
De uppgifter jag behöver om dig är:
 
ditt namn
adress
tel
mejladress
 
hundens namn
ålder
ras
tävlingsklass
Anmälan:
Ring eller mejla Tina Andersson, 0708-98 78 08  tinaandersson3@gmail.com
De uppgifter jag behöver om dig är:
 
ditt namn
adress
tel
mejladress
 
hundens namn
ålder
ras
tävlingsklass


Läs mer: https://www.dogsanddrums.se/kurskalender/tavlingslydnad/
 
 
Anmälan:
Ring eller mejla Tina Andersson, 0708-98 78 08  tinaandersson3@gmail.com
De uppgifter jag behöver om dig är:
 
ditt namn
adress
tel
mejladress
 
hundens namn
ålder
ras
tävlingsklass


Läs mer: https://www.dogsanddrums.se/kurskalender/tavlingslydnad/
Anmälan:
Ring eller mejla Tina Andersson, 0708-98 78 08  tinaandersson3@gmail.com
De uppgifter jag behöver om dig är:
 
ditt namn
adress
tel
mejladress
 
hundens namn
ålder
ras
tävlingsklass


Läs mer: https://www.dogsanddrums.se/kurskalender/tavlingslydnad/