Träningstips

Var och en tränar precis som den vill inom lagens gränser. Jag också. Här hos Dogs & Drums är den övergripande principen att vi tänker belöningsbaserat. Det betyder att vi lär hunden vad den ska göra genom att hunden får tillgång till något den uppskattar när den gör det vi vill. Går man ner på detaljnivå kan metoderna variera. Det beror på att människor föredrar olika metoder när de ska lära ut, och att hundar föredrar olika metoder när de ska lära in. Metoderna kan exempelvis vara att shejpa, locka, använda target eller låta hunden härma.
Här hittar du några träningstips från mig. Prova det du tycker verkar vettigt. Låt bli att prova sådant som du inte tror fungerar för dig och din hund. Kom ihåg att det är när vi människor använder hjärnan som hundträningen går framåt.
 
Det är trevligt när hundarna gillar att ge järnet, som Yenko här.