Lydnad är helt enkelt tricks!

Idag blandade vi tävlingslydnad, freestyle och heelwork to music på en heldagsträning. Kolla stilen på ekipagen som var med!