Priser & villkor

All träning i Dogs & Drums regi är belöningsbaserad. Det betyder att du behöver ha med dig belöningar som din hund är villig att jobba för. Övningarna vi gör bygger på att hunden lär sig genom att den får något den gillar när den gör rätt. För att det ska fungera ser vi till att hunden går miste om alla former av belöning om den någon gång inte anstränger sig eller gör fel. Det är viktigt att det nästan alltid blir rätt. Man lär sig genom att lyckas! Oavsett hur du tränar hemma eller på andra platser vill jag inte att du ger hunden något obehag i träningen här. Med obehag menar jag ryck i kopplet, rytande, drag i nackskinnet och liknande.
 

Privatlektioner

Privatlektioner kostar 450 kronor inklusive moms per timme. Två personer kan dela på tiden.
 

Lydnad och tricks: Träningsmaterial finns här, men om du har får du gärna ta med egna apporter och vittringspinnar. På så sätt minskar vi risken för smittspridning nu i Coronatider.

Jaktapportering: Träningsmaterial finns här. Om du vill jobba med kallvilt under en privatlektion kan du antingen ta med upptinat vilt själv eller köpa av mig. Då bestämmer vi på förhand vad som är aktuellt, beroende på vad jag har hemma. Priserna för upptinat kallvilt under privatlektion är 60 kronor för kanin och hare, 40 kronor för de flesta fåglar och 30 kronor för en del mindre fåglar. Du får ta med dig viltet hem efteråt om det är i skick att användas igen eller om du till exempel vill klippa vingarna av fåglarna för att sätta på egna dummies.

Du betalar med swish eller kontant. Du kan avboka privatlektion samma dag om du gör det några timmar innan den ska börja, så att jag inte hunnit börja plocka fram grejer eller kört iväg till eventuell mötesplats i terräng.

Meddela i förväg om din tik löper.

Kurser och gruppaktiviteter

Priset på kurser och gruppaktiviteter står i informationen om respektive evenemang.

På kurser och gruppaktiviteter där vi använder kallvilt ingår det i priset.

Du kan säga upp din plats på kurs eller gruppaktivitet utan kostnad fram till att du fått en faktura. Säger du upp din plats efter att jag mejlat fakturan till dig men innan kursen eller gruppaktiviteten börjar tar jag ut en administrationsavgift på 100 kronor. Du får inte tillbaka några pengar om du påbörjar en kurs men inte fullföljer den.

Löptikar får vara med på kurser och gruppaktiviteter som jag håller utomhus, men kommer att behöva vänta på andra ställen än övriga och göra övningarna sist.