Kurser och gruppaktiviteter

Under flikarna kan du se vilka olika kurser jag håller här hemma i Söderto utanför Hörby och på andra platser.

Du anmäler dig genom att kontakta Tina Andersson på mejl tinaandersson3@gmail.com