GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Dogs & Drums följer GDPR. När du bokar träning hos Dogs & Drums godkänner du att dina personuppgifter sparas och hanteras av Dogs & Drums för administrering av ditt deltagande i träning och för att företaget ska kunna följa bokföringslagen. Uppgifter som kan komma att sparas och hanteras är namn, adress, telefonnummer, mejladress och inbetalningsuppgifter. Om du har frågor som rör hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta Tina Andersson på tinaandersson3@gmail.com