Åldersskillnad 10 år inget hinder

Här kan man snacka om spridning i ålder. På dagens träning med inriktning nybörjarklass working test för retriever var en hund 11 år och en annan var 11 månader. Som ni ser på bilden var de pigga efter träningen.

På förmiddagen fick ekipagen genomföra en kort bana med fem små stationer i följd. På varje station fanns en utmaning. Det handlade om nedslag i buskområde så hunden fick använda hörseln, långt avstånd, hinder plus nedslag i dike, fotgående efter avlämning och till sist följsamhetsuppgift efter nedslag före skick.

På eftermiddagen gjorde vi övningar vid och i vatten. Kastaren gick omkring före och efter kast, sedan en kombination av fotgående, stanna kvar, vända bort från nedlagd dummy och skott, och till sist en vattenövning med först närsök i vassområde och sedan markering strax utanför vassen.

Självklart såg vi många stabila avlämningar i handen (även fem meter upp på stranden), fina fotgåenden, bra markeringsarbete och utmärkt stadga. Det här är förare som liksom jag använder belöningsbaserad träning.

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som står, gräs, träd, himmel, utomhus och natur