Hundar och förare gillade jaktapportering i helgen

Helgen som gick höll Dogs & Drums en tvådagarsträning för retrievers som kommit en god bit på väg i sin jaktapportering och var bekväma med att arbeta i grupp.

Som man kan se på bilderna verkade hundarna och mattarna trivas.

På lördagen tränade vi med dummyer, alltså tygpåsar. På söndagen tränade vi med kallvilt, det vill säga upptinade fåglar och kaniner.

Lördag förmiddag var vi på min träningsplan, där gräset fått växa sig frodigt. Vi tränade på det som kallas för walked up. Då går ekipagen bredvid varandra genom terrängen och hundarna får turas om att hämta apporter som kastas, och att bli dirigerade till apporter som lagts ut på förhand.

Lördag eftermiddag var vi vid en damm, där hundarna fick hämta markeringar (dummyer som kastades) i vattnet på andra sidan en ö. De skulle alltså simma till ön, springa över ön ut i vattnet på andra sidan, hämta dummyn, springa över ön igen och simma tillbaka till föraren. De blev också dirigerade upp en bit på land på ön från två andra håll av stranden och de fick markeringar i vassen från ytterligare ett håll av stranden. (Man kan alltså gå runt dammen.) Jag stod på ön i mina fina, nya vadarbyxor.

På söndagen var vi i ett hägn på förmiddagen och tränade på markeringar med släpspår (hunden får se att en fågel landar, sedan får den vända sig bort och jag drar iväg fågeln en bit så att hunden springer till nedslagsplatsen och därifrån får den spåra upp fågeln). Vi gjorde också självständigt sök både i buskig terräng och i en stor hage med riktigt långt gräs. Då hade jag lagt ut flera vilt på förhand, som hunden skulle leta reda på utan hjälp.

På söndagseftermiddagen gjorde vi samma övningar som på lördagseftermiddagen, men vi använde fåglar istället för dummyer.