Träna apportering med hänsyn

Genom ett samarbete med en seriös och trevlig markägare får Dogs & Drums anordna apporteringsträning på delvis inhägnade marker. Det är speciellt viktigt under vår och sommar att sköta träningen på ett sätt som tar maximal hänsyn till viltet. Den mark vi får använda består till viss del av en beteshage där sökområden och nedslagsplatser kan kontrolleras på förhand. Det finns också flera vatten, varav ett med rikt fågelliv och ett (i alla fall hittills) utan. I Kurskalendern står planerade träningar inskrivna. Du kan också boka privatlektioner. Hör av dig med förfrågningar om önskad dag och tid.