Välj strategiskt!

Hundar som är bra på att bära kan hjälpa till i trädgården.